fbpx

Máy Siêu Âm Đen Trắng Di Động N2

 

Hệ thống Máy siêu âm Đen Trắng Di Động N2

Hệ thống chẩn đoán siêu âm kỹ thuật số phổ biến N2 được phát triển trên nền tảng công nghệ cao cấp. Nó phù hợp cho các tổ chức y tế với nhiều loại nhu cầu khác nhau và cung cấp các công cụ chẩn đoán chính xác cho các học viên.

.
.
.
.