Máy Laser Magnum Qswitched ND: Yag Xoá xăm Trị Nám Cao Cấp

 

.
.
.
.