fbpx

Máy Siêu Âm Màu G76

 

Hệ thống siêu âm màu G76 chẩn đoán Doppler màu xe đẩy

Nền tảng ứng dụng toàn thân hiệu suất cao mới, hình dáng thông minh và khéo léo, trải nghiệm vận hành cực kỳ mượt mà và thoải mái, chứa các gói phần mềm đo lường được cá nhân hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu chẩn đoán lâm sàng của toàn khoa, công nghệ chẩn đoán phụ trợ thông minh AI, hộ tống chuyên nghiệp của bạn chẩn đoán.

.
.
.
.