fbpx

Máy Siêu Âm Màu EMP3000

 

Hệ thống máy siêu âm màu EMP3000  chẩn đoán Doppler màu xe đẩy

Đối mặt với những thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực chăm sóc y tế cơ bản ngày nay, bác sĩ đòi hỏi một hệ thống chẩn đoán siêu âm chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu tầm soát chung. Từ cài đặt trước bộ phận, bộ dụng cụ đo lường, báo cáo phân tích, đầu ra video đến bản ghi báo cáo và một giải pháp toàn diện. EMP-3000 đủ để đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng chẩn đoán của bạn.

.
.
.
.