fbpx

Máy Điện Di Skin Cool

 

Máy điện di skin cool Là máy điện di chuyên dụng, độ thẩm thấu sản phẩm vào tế bào da GẤP 300 LẦN so với bôi thông thường nha ạ , Độ làm lạnh và nóng ổn định và có thể tùy chỉnh trong từng chế độ.

.
.
.
.